Miejsca

  • Posted on: 20 April 2018
  • By: nm_admin

Miejsca koncertów Festiwalu NOWA MUZYKA w Bydgoszczy

  • Aula Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    Mikołaja Kopernika 1, 85-001 Bydgoszcz
  • Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
    Doktora Karola Marcinkowskiego 12-14, 85-055 Bydgoszcz