O festiwalu

Logo Festiwalu NOWA MUZYKA

Festiwal NOWA MUZYKA, którego pierwsza edycja odbyła się w maju 2013 roku w Bydgoszczy, jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Kompozytorów Polskich oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Jest cyklicznym, corocznym wydarzeniem artystycznym promującym najnowszą twórczość muzyczną i artystyczną. Ideą projektu jest tworzenie nowych jakości artystycznych poprzez łączenie różnych dyscyplin, tj. muzyka, obraz, słowo, multimedia. Priorytetem jest inspirowanie środowisk artystycznych – kompozytorów, muzyków, plastyków, twórców multimediów, literatów do wspólnego tworzenia kultury. Najistotniejsze założenia to pobudzanie wyobraźni twórczej, stymulowanie kreatywności, integracja środowisk, budowanie wspólnej przestrzeni kulturowej. Nie mniej ważne cele to promowanie twórczości lokalnej w Polsce oraz prezentacja w Bydgoszczy ciekawych, nowatorskich i niekomercyjnych zjawisk artystycznych z Polski i zagranicy.

ORGANIZATORZY:

Organizatorami VI Festiwalu NOWA MUZYKA 2018 są: Związek Kompozytorów Polskich, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Logo Związku Kompozytorów Polskich Logo Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Logo Wydziału Edukacji Muzycznej UKW Logo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Logo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Logo Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy Logo Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

SPONSORZY:

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Bydgoszcz oraz Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Miasta Bydgoszczy Logo Wydziału Edukacji Muzycznej UKW

PATRONATY:

Honorowy Patronat nad festiwalem NOWA MUZYKA 2017 objęło Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego

Logo Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

PATRONI MEDIALNI:

Logo Radia Pik Logo Radia Kultura Logo Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC