Program 2024

  • Posted on: 26 April 2024
  • By: nm_admin

sobota, 11 maja 2024 roku, godz. 18.00, Aula Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1

Muzyka znad Bałtyku

PROGRAM
1. Piotr Kasiłowski, Elegia na wiolonczelę i fortepian
2. Adam Diesner, Rondo alla Cassubia na wiolonczelę solo*
3. Tadeusz Dixa, Elegia na wiolonczelę solo
4. Tadeusz Dixa, Nokturn na wiolonczelę i fortepian
5. Marek Czerniewicz, Miserere na wiolonczelę i fortepian
6. Marek Czerniewicz, Pieśń o ogrodzie Eden na wiolonczelę i fortepian

Strony